Composició del Patronat

Distribució dels càrrecs del patronat

La composició del Patronat de la Fundació Tarragona Unida que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat, després de la seva renovació que serà vigent fins el 26.09.2015,  es el següent:

 

– President: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, actuant com a representant – Sr. Julio Baixauli Cullaré
– Vicepresident: Sr. Jesús Moreno Martos.
– Secretari: Sr. Josep Maria Buqueras Bach
– Tresorer: Sr. Jordi Adam Andreu
– Vocal: Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
– Vocal: Sra. Maria Teresa Solé Vidal
– Vocal: Sra. Montserrat Muñoz Madueño
Comparteix a les xarxes socials