Compromís i objectius

 

Compromís i objectius

La Fundació Tarragona Unida del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona, des de la seva constitució, per a ser fidels i complir amb els nostres principis i objectius fundacionals, però sense tancar les portes a d’altres projectes o intervencions, hem prioritzat en tot moment, a les comarques de Tarragona, l’apropament a una part de la societat necessitada en millorar la seva qualitat de vida dins de l’àmbit i entorn de la construcció. Especialment pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques.

Això ho aconseguim a través de:

  1. Programes d’informació per la sensibilització i conscienciació sobre l’accessibilitat i barreres arquitectòniques.
  1. Aprovació de convenis de col·laboració amb diferents entitats i administració pública, consistents en promoure la eliminació de barreres arquitectòniques.
  1. Suport, formació i col·laboració tècnica amb altres ONG, entitats, associacions i particulars sense ànim de lucre.

Es un camp molt ampli i complex el de les barreres en la discapacitat de les persones però, per qüestions òbvies del nostre coneixement  en el  seu contingut i en el concepte de disseny arquitectònic, la Fundació Tarragona Unida, es centra en abordar, única i exclusivament, les barreres físiques en l’entorn urbà i edificació. Es a dir, les barreres arquitectòniques. En la seva detecció, valoració, i, si es possible, eliminació.

 

 

 

Comparteix a les xarxes socials