Per què la Fundació ?

 

Per què la Fundació Tarragona Unida ?

Valors com l’individualisme, la competitivitat i l’èxit econòmic semblen ser, des de fa temps, imprescindibles per escalar posicions en l’àmbit actual d’economia de mercat en un món globalitzat. No obstant això, aconseguida en major o menor grau aquesta seguretat, que no deix de ser un tant fictícia, que ens brinda aquest entorn, molts creiem en la necessitat de considerar altres valors veritablement fonamentals, com:

  • Treball en equip
  • Cooperació
  • Solidaritat
  • Comerç just
  • Etc

Els quals, tots ells, no deixen de ser velles reivindicacions per tal de poder afavorir, en la mesura en que sigui possible, a un ampli sector de la societat menys afavorida pel que fa a aspectes bàsic i quotidians i poder així millorar en el possible la seva qualitat de vida.

Es per això que, el Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, reconeixent els equilibris injustos que produeix el mercat global, va iniciar, en el seu moment, un debat sobre l’oportunitat de contribuir i treballar en la possibilitat de intentar disminuir aquest desequilibri existent i aconseguir un món menys desigual.

La conclusió d’aquell debat va ésser la necessitat de crear una fundació. Es així com, amb l’empenta dels arquitectes tècnics fundadors i el suport del Col·legi, el 17 de desembre de 2002, es funda i constitueix la fundació privada denominada “Tarragona Unida”, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, segons als preceptes  de la Llei 1/82 de 3 de març dela Generalitat de Catalunya i pels propis estatuts de la Fundació.

 

Comparteix a les xarxes socials