Què fem

Fundació Tarragona Unida

Introducció

Els objectius fundacionals de la Fundació Tarragona Unida  són:

  1. L’eliminació de barreres arquitectòniques en qualsevol entorn.
  2. L’ajuda humanitària nacional i internacional en l’àmbit de la construcció, respectant l’entorn.
  3. El suport, formació i col·laboració tècnica amb altres ONGs, entitats i associacions sense ànim de lucre.

La voluntat de la Fundació Tarragona Unida es  treballar en:

  1. L’aprovació de programes de col·laboració consistents en l’eliminació de barreres arquitectòniques en qualsevol entorn.
  2. L’estudi  i/o  rehabilitació de locals d’associacions sense ànim de lucre (com associacions de veïns, socioculturals, etc.).
  3. Programes de rehabilitació, manteniment, assessorament tècnic o de gestió d’habitatges de famílies amb manca de recursos econòmics.
  4. Programes d’adequació o rehabilitació del Medi Ambient.
  5. Programes de sensibilització i conscienciació sobre l’accessibilitat.
  6. Programes d’informació i conscienciació sobre els riscs laborals dels  nouvinguts en el camp de la construcció
  7. Altres programes a iniciativa dels socis o col·laboradors que tinguin per objecte algun dels objectius exposats.

     

Comparteix a les xarxes socials